پکینگ لیست یا لیست عدل بندی چیست ؟

پکینگ لیست یا لیست عدل بندی چیست ؟  : محتوی دقیق محموله ، تعداد بسته ها و اندازه بسته ها از موارد بسیار مهم براس تمام گمرک های جهان است . هر مجموعه ای packing دارند که محتوای محموله و مشخصات کامل محموله ها به گمرک مبدأ و مقصد ارایه می دهند . زمانی که بار مورد نظر لوازم منزل یا شخصی است کارتنی که بسته بندی می شد می بایست شماره جداگانه و محتوای درون کدش مشخص گردد . مثلا اگر محموله شما ۱۲ عدد کد زنی باشد . لیست آن به ۱۲ عدد کدش را با شماره های جدا نشان می دهد که محموله درون هر کارتن یا بسته به طور جداگانه چیست .

همچنین ستونی در لیست عدل بندی موجود است که نوع بسته بندی را ( کارتنی، چوبی،… ) را نشان می دهد . هر لیست عدل بندی احتیاج به تاریخ و شماره بارنامه مربوط به آن را دارد . و می بایست درست نوشته گردد . همچنین مشخصات فرستنده و گیرنده ، وزن حجمی و وزن واقعی محموله بسیار مهم است .

اظهار صاحب محموله و لیست بسته بندی و محموله می بایست یکی باشد و هرگونه اظهار غلط  ( در مبدأ و مقصد ) مشکل ساز خواهد بود .

اغلب اوقات محموله ای احتیاج به صندوق چوبی دارد که شکل و ابعادغیر متعارفی دار مانند مبلمان ، پیانو ، میز و صندلی و یا تابلو هایی با بیش از ۱۴۰ سانتی متر .  که در این حالت اقدام پس  از بسته بندی اولیه برایشان صندوق چوبی توسط شرکت ساخته خواهد شد و بار در نهایت امنیت قرار خواهد گرفت .

شرکت حمل بار هوایی پادمیرا راه با کارشناسی دقیق محموله تمام موارد بالا را رعات نموده و امنیت کامل کالای شما را در زمان حمل و نقل تضمین می کند.