حمل بار هوایی دارو و لوازم بهداشتی

یاتا و فعالیت آن در رابطه با حمل بار هوایی  دارو و لوازم بهداشتی :  دارو سازی یکی از صنعت های مهم می باشد و هر ساله حدود یک تریلیون دلار رو به جلو حرکت می کند جدی ترین  تهدید برای حمل بار هوایی دارو از طریق هواپیما می تواند تغییرات دمایی به هنگام حمل ونقل باشد.حمل بار هوایی دارو و لوازم بهداشتی از طریق هواپیما نیاز به ایجاد روش های پیچیده در تدارکات دارد تا یکپارچگی حمل و نقل را فراهم آورد.برای حفاظت از دارو موقع حمل ونقل هوایی استفاده از تجهیزات خاص و تجهیزات ذخیره سازی مناسب و هم چنین روشهای مناسب جابجایی  و بیشتر از هم همکاری قوی بین شرکته ای هواپیمایی و دارو سازی و سرکت های مرتبط می باشد.


 

CEIV لجستیک دارویی برای حمل بار هوایی دارو و لوازم بهداشتی

یاتا center of Excellence for Independent Valdators  را با هدف کمک به صنعت حمل ونقل دارو به خصوص حمل بار هوایی دارو و لوازم بهداشتی ایجاد کرده است تا بین شرکت های تولید کننده و همچنین شرکت های خدمات فریت بار و حمل بار هوایی و شرکت های هواپیمایی همکاری قوی برقرار کند .

مقررات کنترل دما (TCR) برای حمل بار هوایی دارو و لوازم بهداشتی

مقررات کنترل دما ی یاتا به مسائل مربوط به مدیریت دما مربوط می شود .این مقررات که به به صورت کتابچه جمع آوری شده است ، می تواند راهنمای بزرگی برای کاربران در زمینه آشنایی با استاندارد های موجود برای حمل بار هوایی دارو و لوازم بهداشتی باشد به خصوص استفاده مناسب از زمان و دما برچسب حساس برای حمل ونقل دارو یا دما و زمان برچسب حساس

از تاریخ   جولای ۲۰۱۲ یاتا اعلام کرده است که داشتن برچسب دما برای حمل بار هوایی دارو و لوازم بهداشتی ضروری است . در حمل ونقل این نوع از محموله ها که به دما حساس اند باید برچسب دما الصاق شود و هم چنین دمای مناسب بیرون و داخل برای آن نیز تعیین شود . برای بررسی این مورد مسئولیت بر عهده ی خدمات است تا اطمینان حاصل شود تا این برچسب برای محموله های دارویی و بهداشتی نسب شده است .

فهرست پذیرش برای زمان و دمای محموله های حساس

هدف از ارائه این فهرست می تواند گوش زدی برای شرکتهای هواپیمایی باشد تا به وسیله آن تعیین کنند که محموله قابل حمل است یا نه و هم چنین به اجرای صحیح TRC نیز کمک می کند. این فهرست پذیرش از ژوئیه ۲۰۱۳ لازم اجرا برای حمل بار هوایی دارو و لوازم بهداشتی می باشد. این فهرست برای اکثر داروها دمای مناسب را ارئه می کند و هم چنین زمان مناسب برای حمل ونقل هوایی را نیز در بر دارد.

منبع: یاتا