حمل ونقل هوایی حیوانات زنده

 

حمل ونقل هوایی حیوانات زنده :   حیوانات هم مثل انسان می توانند از طریق هواپیما حمل ونقل شوند ،حمل ونقل هوایی حیوانات زنده از اوایل سال ۱۹۳۰ آغاز شده است . در دنیای متمدن امروزی حیوانات جایگاه خاص خود را دارند و ارزش آنها بیش از بیش برای انسان نمایان شده است و برای همین در حمل ونقل هوایی حیوانات زنده در هر مسافتی همانند مسافرت انسان قوانینی در نظر گرفته شده است. تا به روشی عادلانه و انسانی تر این امکان اتفاق بیفتد.


برای حمل هوایی حیوانات زنده (خانگی و یا وحشی ) از طریق هواپیما سازمان حمل و نقل هوایی یاتا مقرراتی را وضع کرده است به این مقررات در اصطلاح (Live Animals Regulations) این مقررات در سراسر جهان برای حمل حیوانات زنده قابل اجرا می باشد و در این مورد تمامی شرکت های هواپیمایی و هم چنین شرکت های حمل بار هوایی و فریت بار ملزم به رعایت آن ها هستند. این که حیوانی که از طریق خطوط هوایی حمل ونقل می شود خانگی است و یا برای مقاصد حیات وحش و یا کشاورزی و یا به هر دلیل دیگر جا به جا می شود هدف LAR اطمینان از حمل ونقل راحت و انسانی از طریق هوا است. این مورد از قانون نسخه ی چهل و یکم قانونی است که در یکم  ژانویه سال ۲۰۱۵ به اجرا در می آید.

انجمن حمل و نقل هوایی حیوانات زنده

یاتا تضمین می کند که هر دو ایمنی و رفاه حیوانات در تمام مسائل نظارتی مربوط به حمل ونقل حیوانات از طریق هوا رعایت می شود. مخصوصا یاتا برای این کار انجمن LAPB که مخفف Live Animals and Perishables Board است ، را ایجاد کرده است تا در صنعت هواپیمایی مسائل مربوط به رفاه حیوانات ، شناسایی، رفتار با حیوانات بر اساس علم مدرن دنیا  بحث و گفتگو انجام شود .

در نهایت این نقش دولت است که در این باره باید به نحو احسن عمل کند . یاتا و اعضای آن مسلما به این قوانین و مقررات در رابطه با حمل هوایی حیوانات زنده بسیار پایبند اند .و می دانند که در شرایطی که این مقررات به درستی اجرا شود حمل ونقل هوایی حیوانات زنده با ایمنی بالا و امنیت زیاد و هم چنین به صورت انسانی و سالم منتفل خواهند شد .

اما در رابطه با سوالاتی که در رابطه با حمل حیوانات دریای (پستانداران دریایی و…) از ما پرسیده می شود . در این باره در مقالات بعدی خودمان به آنه اشاره هایی خواهیم کرد . ولی برای دریافت بیشتر اطلاعات بهتر است از مشاوران ما در شرکت حمل بار هوایی و فریت بار پادمیرا راه کمک بگیرید.