واردات کالا

آشنایی با اصول و مفاهیم واردات کالا

آشنایی کامل با مقررات و اصطلاحات بازرگانی در واردات کالا توجه داشته باشید ف…
زمان رسیدن بار به مقصد

پکینگ لیست یا لیست عدل بندی چیست ؟

پکینگ لیست یا لیست عدل بندی چیست ؟  : محتوی دقیق محموله ، تع…
زمان رسیدن بار به مقصد

چقدر طول می کشد که بار به فرودگاه مقصد برسد؟

چقدر طول می کشد که بار به فرودگاه مقصد برسد؟ : چون بار به صورت هوایی…