مطالب توسط moghtader

آشنایی با اصول و مفاهیم واردات کالا

آشنایی کامل با مقررات و اصطلاحات بازرگانی در واردات کالا توجه داشته باشید فرد یا شرکتی که می خواهد کار واردات کالا را انجام دهد حتما باید از تمام قوانین و مقررات واردات کالا آشنا باشند ، عدم آشنایی از این مقررات و اصطلاحات در امور بازرگانی به خصوص واردات کالا مشکلاتی زیادی را در […]

پکینگ لیست یا لیست عدل بندی چیست ؟

پکینگ لیست یا لیست عدل بندی چیست ؟  : محتوی دقیق محموله ، تعداد بسته ها و اندازه بسته ها از موارد بسیار مهم براس تمام گمرک های جهان است . هر مجموعه ای packing دارند که محتوای محموله و مشخصات کامل محموله ها به گمرک مبدأ و مقصد ارایه می دهند . زمانی که […]

چقدر طول می کشد که بار به فرودگاه مقصد برسد؟

چقدر طول می کشد که بار به فرودگاه مقصد برسد؟ : چون بار به صورت هوایی ارسال می شود در نتیجه انتظار داریم که حداکثر ۲ الی ۳ روز ه بار به فرودگاه مقصد برسد. ولی این امر مستقیما با وزن و حجم و مقصد بار در ارتباط و متغییر است. بطور مثال : اگر […]